Plextra is an independent agent for manufacturers of wood based panels. Based in the Netherlands, our main market. Our customers are importers, purchase groups and large end-users. Our products are mostly used in construction and interior building. Plextra pursues a long-term relationship with it’s producers and customers.

Plextra is een onafhankelijk agent voor producenten van houtachtige plaatmaterialen. Gevestigd in Nederland, onze belangrijkste markt. Onze klanten zijn importeurs, inkoopgroepen en grote eindgebruikers. Onze producten worden vooral gebruikt in de bouw en interieurbouw. Plextra streeft naar een lange termijn relatie met zijn producenten en afnemers.

My name is Dave Zonneveld. “Wood based panel enthusiast” with over 20 years experience in buying and selling wood based panels. I have a good knowledge of production and the use, machining and applying of panels. Building a relation between manufacturers and customers is my passion.

Mijn naam is Dave Zonneveld. “Plaatmateriaal enthousiasteling” met ruim 20 jaar ervaring in het kopen en verkopen van houtachtige plaatmaterialen. Ik heb goede kennis van de productie en het toepassen, bewerken en aanbrengen van plaatmateriaal. Het bouwen van een relatie tussen fabrikanten en afnemers is mijn passie.

Partners

  • Bruynzeel
  • Bruynzeel
  • Bruynzeel
  • NP Rolpin